Apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP

W ramach działań rzeczniczych Porozumienia AUTYZM-POLSKA zmierzających do wprowadzenia rozwiązań systemowych, czyli przyjęcia przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej zapisów na poziomie ustawy, w sprawie mieszkalnictwa dorosłych osób, które wymagają stałego wsparcia za względu na swoją niepełnoprawność w tym w szczególności osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zarząd Porozumienia A-P wystosował w imieniu 37 organizacji członkowskich wystosował w styczniu 2023 Apel do Posłanek i Posłów RP.

Apel jest kontynuacją kampanii społecznej Autyzm. Nie możemy czekać, prowadzonej w 2022, której zwieńczeniem była Petycja podpisana przez 5618 osób, przekazana następnie w czerwcu 2022 do władz centralnych. W związku z brakiem konkretnych odpowiedzi na Petycję, naszym kolejnym krokiem jest wystosowanie w tej sprawie Apelu do Posłanek i Posłów Sejmu RP. Zawiera on żądanie zapewnienia miejsc do godnego życia dla dorosłych osób z autyzmem oraz zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo, wsparcia mieszkalnictwa dla osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie, w tym dla osób z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Rekomendujemy konkretne rozwiązanie a mianowicie koncepcję Wspólnota Domowych w środowisku lokalnym.

Najważniejsze elementy tej koncepcji:

  • Wspólnota domowa powinna być mała i zapewniać warunki zbliżone do domowych.
  • Powinna być usytuowana w środowisku lokalnym, w miejscu sprzyjającym integracji.
  • Powinno w niej mieszkać nie więcej, niż 12 osób, a w jednym module nie więcej niż 6.
  • Każdy mieszkaniec powinien mieć co najmniej własny pokój z łazienką, ew. aneksem kuchennym, jeśli jest w stanie z niego korzystać oraz wspólną kuchnię, jedną dla 6 mieszkańców.

Szczegóły koncepcji pod linkiem:
https://autyzmpolska.org.pl/koncepcja-wspolnoty-domowej-dla-doroslych-osob-z-autyzmem-rekomendacja-porozumienia-autyzm-polska/

Pełną treść Apelu znajdziecie można znaleźć pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1eLeuBEuS5pQbjJoErZNq0dQIB_xO1Jkk/view

Kolejnym etapem naszej kampanii będzie przedstawianie naszych żądań na spotkaniach z Posłankami i Posłami, przedstawicielami wszystkich opcji politycznych.