Aktualności

28 wpisów

Konferencja szkoleniowa „Droga do sukcesu”

Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole? Jak tworzyć dla nich przyjazne środowisko? Jak wspierać w budowaniu relacji rówieśniczych? Jak dostosowywać wymagania edukacyjne i metody pracy do potrzeb ucznia w spektrum autyzmu? To główne tematy konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS „DROGA DO SUKCESU. Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu”. Wiedza praktyków z wieloletnim stażem w połączeniu z doświadczeniami […]

Apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP

W ramach działań rzeczniczych Porozumienia AUTYZM-POLSKA zmierzających do wprowadzenia rozwiązań systemowych, czyli przyjęcia przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej zapisów na poziomie ustawy, w sprawie mieszkalnictwa dorosłych osób, które wymagają stałego wsparcia za względu na swoją niepełnoprawność w tym w szczególności osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zarząd Porozumienia A-P wystosował w imieniu 37 organizacji członkowskich wystosował w styczniu 2023 Apel do Posłanek i Posłów RP. […]

Kampania „DAJCIE ŻYĆ!”

Już prawie 46 tys. osób podpisało się pod kampanią: „DAJCIE ŻYĆ! – apel o zniesienie zakazu pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami” Zachęcamy Was do tego samego! Każdy kolejny podpis zwiększy presję na władzę, żeby ten zakaz został cofnięty. Weźcie udział w kampanii i kliknijcie poniższy link, aby podpisać apel. Znajdźcie też chwilę, żeby udostępnić go swoim znajomym. Nic […]

Rzecznik Praw Osób z Autyzmem

Rzecznik Praw Osób z Autyzmem

Już 17 lat działa Rzecznik Praw Osób z Autyzmem, powołany przez Porozumienie AUTYZM-POLSKA. Jest to mec. Maria Jankowska dzięki której udało się załatwić wiele ważnych spraw, dotyczących zarówno konkretnych osób jak i całego środowiska. Porozumienie AUTYZM-POLSKA, działa od 1998r., zrzesza obecnie 34 organizacje z całego kraju pracujące na rzecz osób w spektrum autyzmu. W 2005r. Porozumienie powołało […]