Aktualności

43 wpisy

Zacznijmy liczyć się w Polsce. Wypełniajcie ankietę! Kampania Porozumienia Autyzm-Polska

Porozumienie Autyzm-Polska przygotowało kampanię, podczas której zachęca osoby z autyzmem i ich opiekunów do wypełniania ankiety o potrzebach osób z autyzmem. Skala ani struktura tych potrzeb nie są bowiem dobrze zbadane. Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://porozumienieautyzmpolska.limesurvey.net/447374 Jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Tu są wersje w formatach pdf i word, do pobrania i wydruku: Zacznijmy się liczyć w Polsce kwestionariusz do wydruku_PDF […]

Od lewej: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Małgorzata Rybicka i Maria Jankowska

Spotkanie przedstawicielek Porozumienia z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. W sprawie mieszkalnictwa

Ważne spotkanie dla organizacji zrzeszonych w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA odbyło się 15 maja. Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia, mec. Maria Jankowska- Rzecznik Praw Osób z Autyzmem oraz poseł Jacek Karnowski, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, spotkali się w Sejmie z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk w sprawie konieczności podjęcia prac nad rządowym projektem Ustawy o Mieszkalnictwie Wspomaganym. Ustawa ta powinna uwzględniać różne formy […]

Relacja z dorocznych spotkań Autism-Europe. Tym razem w Dublinie

Co się wydarzyło w Dublinie? Przedstawiamy relację delegatki Porozumienia Autyzm-Polska z dorocznych spotkań władz Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska jest członkiem tej ogólnoeuropejskiej federacji. W dniach 11-12 maja br. w Dublinie (hybrydowo) odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe oraz posiedzenie Rady Administracyjnej Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowała przedstawicielka Zarządu Małgorzata Wokacz-Zaborowska. O edukacji i przygotowaniach do eurowyborów Podczas Zgromadzenia Ogólnego […]

Mieszkalnictwo wspomagane tematem posiedzenia zespołu parlamentarnego

Przedstawiciele Porozumienia Autyzm-Polska na zaproszenie posłanki Maji Nowak 22 marca 2024 r. brali udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Temat: mieszkalnictwo wspomagane. Dyskusja podczas spotkania była długa – wiele osób z organizacji pozarządowych i samorządów brało w niej udział online, zdalnie. Konkluzja akceptowana przez wszystkich: z wysyłaniem ludzi z niepełnosprawnościami do Domów Pomocy Społecznej trzeba skończyć jak […]

Rozmowa w kuluarach. Przewodnicząca Porozumienia Małgorzata Rybicka i poseł Jacek Karnowski, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu

Porozumienie Autyzm-Polska w Sejmie przedstawia postulaty środowiska osób z autyzmem

Silna reprezentacja Porozumienia Autyzm-Polska brała udział w dniu 7 lutego połączonym posiedzeniu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Temat: „Priorytety w zakresie spraw osób z niepełnosprawnościami na bieżącą kadencję Sejmu”. – Grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną była na marginesie marginesów. Będę do tego dążył, by ta grupa miała szczególne wsparcie – mówił Łukasz Krasoń, […]