Aktualności

25 wpisów

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe 14-15 maja br. w Krakowie

W dniach 14-15 maja br. w Krakowie odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe oraz posiedzenie Rady Administracyjnej Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowała przedstawicielka Zarządu Małgorzata Wokacz-Zaborowska. Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji w 2021 roku, w tym sprawozdanie finansowe. Dyskutowano także o planie działań na rok bieżący, wraz z preliminarzem budżetowym. Odbyły się także wybory do Rady Administracyjnej […]

Forum deinstytucjonalizacji – koncepcja projektu ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami

Rada do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP przygotowała koncepcję ogólną projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która ma wprowadzić instytucję asystencji jako rozwiązanie systemowe, a nie tylko projektowe. Koncepcja jest opracowaniem eksperckim, które zostało przedstawione do konsultacji na wczorajszym Forum deinstytucjonalizacji. Forum odbyło się w Pałacu Prezydenckim i było także transmitowane on-line. Link do informacji […]

Autyzm. Nie możemy czekać. Miejsca do życia dla osób z autyzmem, których w Polsce wciąż nie ma

Osoby te potrzebują „przyjaznych” miejsc, małych wspólnot domowych i specjalistycznego wsparcia odpowiadającego na ich potrzeby i ograniczenia. Potrzebują miejsc do życia, aktywności i rozwoju – pisze Edward Bolak z Fundacji Wspólnota Nadziei, wiceprzewodniczący Porozumienia Autyzm-Polska. W kampanii Porozumienia Autyzm-Polska „Autyzm. Nie możemy czekać” chcemy zwrócić uwagę decydentów i polskiego społeczeństwa na sprawę docelowego zamieszkania dorosłych osób z autyzmem, oraz na kwestię […]

autyzm i praca

Autyzm. Nie możemy czekać. Szkoła, a potem pustka. Osoby z autyzmem potrzebują pracy i aktywności społecznej

Gdy opuszczają system edukacji, nie ma dla nich wsparcia w poszukiwaniu pracy lub miejsc aktywności społecznej i zawodowej. Jest pustka i narastające poczucie, że są zbędni w naszym społeczeństwie – pisze o dorosłych osobach z autyzmem Maria Wroniszewska, członkini zarządu Fundacji Synapsis. Bezpieczne miejsce do życia oraz praca i aktywność – na te dwa aspekty życia dorosłych osób z autyzmem zwracamy uwagę w kampanii Porozumienia […]

Autyzm. Nie możemy czekać. Kampania i petycja Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Autyzm. Nie możemy czekać. Kampania i petycja Porozumienia AUTYZM-POLSKA w Miesiącu Świadomości Autyzmu W kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm-Polska będą prowadziły kampanię na rzecz dorosłych osób z autyzmem pod hasłem „Autyzm. Nie możemy czekać”. Głównym elementem kampanii jest petycja, adresowana jest do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, dotycząca mieszkania, pracy i aktywności dorosłych osób z autyzmem. […]