Aktualności

43 wpisy

Porozumienie Autyzm-Polska rozpoczyna realizację grantu „Dobre prawo dla osób w spektrum”

Grant jest finansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Splot Wartości”. Celem głównym projektu grantowego jest rozpowszechnienie i ochrona wartości UE i praw podstawowych, w szczególności osób z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe poprzez wzmocnienie potencjału porozumienia NGO-sów działających na rzecz osób z ASD w okresie trwania projektu. W ramach projektu zaplanowaliśmy działania w ramach: Tworzenia platformy zrzeszającej podmioty działające […]

Przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu poseł Jacek Karnowski i Przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska Małgorzata Rybicka

Parlamentarna Grupa d.s. Autyzmu znowu działa. Pierwsze spotkanie w nowej kadencji

Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, powołana z inicjatywy Porozumienia Autyzm-Polska, zebrała się 25 stycznia na inauguracyjnym posiedzeniu w nowej kadencji parlamentu. Podczas potkania Małgorzata Rybicka, Przewodnicząca Porozumienia, przedstawiła posłom i przedstawicielom organizacji pozarządowych nasze priorytety. To zbudowanie systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, w tym finansowanie wsparcia całodobowego, ułatwienie dostępu do diagnozy, a także opieki psychiatrycznej. I wreszcie […]

Przedstawiciele Autyzm-Polska na spotkaniu z Łukaszem Krasoniem

Porozumienie Autyzm-Polska spotkało się z Łukaszem Krasoniem, nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Wasz głos jest dla mnie bardzo ważny – zapewniał Łukasz Krasoń, nowy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawicieli Porozumienia Autyzm-Polska. – Bardzo liczymy na dobrą współpracę – odpowiedziała Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska.  17 stycznia 2024 r. przedstawiciele Porozumienia Autyzm-Polska spotkali się z Łukaszem Krasoniem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarzem stanu w Ministerstwie […]

Porozumienie Autyzm-Polska zgłasza uwagi do projektu ustawy o asystencji

Porozumienie Autyzm-Polska przesłało do kancelarii Prezydenta RP uwagi do projektu ustawy o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Wnosimy w nich m.in. o: zmianę zapisów dotyczących sposobu ustalania potrzeby wsparcia asystenckiego,nie zapisywanie limitu przysługujących miesięcznie godzin wsparcia, gdyż zakres wsparcia powinien być zalezny od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zwiększenie wymagań w stosunku do kandydatów na asystentów. Nasze uwagi przewodnicząca Porozumienia […]

Dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030

Porozumienie Autyzm-Polska otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. W ramach dofinansowania została opłacona składka członkowska Porozumienia w Autism-Europe. Autism-Europe jest międzynarodową organizacją, której głównym celem jest realizacja praw osób z autyzmem i ich rodzin oraz pomoc im w poprawie jakości ich życia. Zapewnia skuteczne kontakty między prawie 90 członkowskimi organizacjami […]