Aktualności

28 wpisów

Film podsumowujący projekt „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”

„W ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”, realizowanym przez Fundację SYNAPSIS, powstał film, w którym samorzecznicy dzielą się swoimi refleksjami na temat udziału w projekcie. To podsumowanie bardzo ważnego okresu w ich życiu, a jednocześnie początek nowego rozdziału. Uczestnicy udzielili odpowiedzi na takie pytania jak: Co dał Ci udział w projekcie? Jaki jest Twój plan […]

Pakiety informacyjne o spektrum autyzmu

„W ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”, realizowanym przez Fundację SYNAPSIS, powstała seria 5 pakietów informacyjnych, skierowanych do przedstawicieli mediów; pracowników służby zdrowia; służb ratowniczych i interwencyjnych; pracowników administracji publicznej oraz rodziców i specjalistów. W pakietach znajdują się m.in. podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu; praktyczne wskazówki dotyczące języka stosowanego w kontekście osób w spektrum; rekomendacje […]

13 Międzynarodowy Kongres Autism-Europe w Krakowie w dniach 7-9 października

Informujemy, że w dniach 7-9 października 2022 organizowany jest po raz pierwszy w Polsce Kongres Autism-Europe. Organizatorem – Gospodarzem Kongresu jest Fundacja JiM.     Autism-Europe jest międzynarodową organizacją zrzeszającą prawie 90 organizacji działających na rzecz autyzmu z 38 państw, a jej misją jest poprawa jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w Europie. Pierwszy Kongres […]

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe 14-15 maja br. w Krakowie

W dniach 14-15 maja br. w Krakowie odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe oraz posiedzenie Rady Administracyjnej Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowała przedstawicielka Zarządu Małgorzata Wokacz-Zaborowska. Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji w 2021 roku, w tym sprawozdanie finansowe. Dyskutowano także o planie działań na rok bieżący, wraz z preliminarzem budżetowym. Odbyły się także wybory do Rady Administracyjnej […]

Forum deinstytucjonalizacji – koncepcja projektu ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami

Rada do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP przygotowała koncepcję ogólną projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która ma wprowadzić instytucję asystencji jako rozwiązanie systemowe, a nie tylko projektowe. Koncepcja jest opracowaniem eksperckim, które zostało przedstawione do konsultacji na wczorajszym Forum deinstytucjonalizacji. Forum odbyło się w Pałacu Prezydenckim i było także transmitowane on-line. Link do informacji […]