Aktualności

27 wpisów

autyzm i praca

Autyzm. Nie możemy czekać. Szkoła, a potem pustka. Osoby z autyzmem potrzebują pracy i aktywności społecznej

Gdy opuszczają system edukacji, nie ma dla nich wsparcia w poszukiwaniu pracy lub miejsc aktywności społecznej i zawodowej. Jest pustka i narastające poczucie, że są zbędni w naszym społeczeństwie – pisze o dorosłych osobach z autyzmem Maria Wroniszewska, członkini zarządu Fundacji Synapsis. Bezpieczne miejsce do życia oraz praca i aktywność – na te dwa aspekty życia dorosłych osób z autyzmem zwracamy uwagę w kampanii Porozumienia […]

Autyzm. Nie możemy czekać. Kampania i petycja Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Autyzm. Nie możemy czekać. Kampania i petycja Porozumienia AUTYZM-POLSKA w Miesiącu Świadomości Autyzmu W kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm-Polska będą prowadziły kampanię na rzecz dorosłych osób z autyzmem pod hasłem „Autyzm. Nie możemy czekać”. Głównym elementem kampanii jest petycja, adresowana jest do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, dotycząca mieszkania, pracy i aktywności dorosłych osób z autyzmem. […]

Lista organizacji pomagających osobom ze spektrum autyzmu z Ukrainy

Tragiczny los narodu ukraińskiego dotyczy również osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, które znalazły się w naszym kraju. Tworzymy listę organizacji, które już im pomagają lub zgłosiły taką gotowość. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana, można więc zgłaszać swój akces na adres sekretariat@autyzmpolska.org.pl, uwzględniając dane kontaktowe, rodzaj wsparcia planowanego oraz realizowanego oraz języki, w których można się porozumieć. Im więcej […]

Pomoc dla Osób z autyzmem z Ukrainy

Do Organizacji Członkowskich Porozumienia AUTYZM-POLSKA, środowisk pomocowych oraz wszystkich ludzi dobrej woli Drodzy Przyjaciele, w obliczu dramatycznych wydarzeń i tragedii wojennych doświadczanych przez naród ukraiński organizujemy pomoc dla osób w spektrum autyzmu. Zebrane środki finansowe przekazywane będą w planowy sposób do wspierania uchodźców w spektrum autyzmu na terenie Polski. Prosimy o wpłaty na konto 17 1540 1287 2001 0003 3320 0001 z dopiskiem: POMOC […]

APEL wystosowany do Autism-Europe

Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe, Szanowni Członkowie Komitetu Wykonawczego Autism-Europe, Drodzy Przyjaciele, W imieniu członków Porozumienia Autyzm-Polska, apelujemy o solidarność społeczności Autism-Europe z narodem Ukraińskim. W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, życie wielu Ukraińców znalazło się w niespotykanym niebezpieczeństwie. Od wczorajszego ranka, każda godzina przynosi nam dramatyczne, szokujące wiadomości i obrazy. Jesteśmy świadkami niespotykanego rozwoju wydarzeń […]