Aktualności

33 wpisy

APEL wystosowany do Autism-Europe

Szanowni członkowie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe, Szanowni Członkowie Komitetu Wykonawczego Autism-Europe, Drodzy Przyjaciele, W imieniu członków Porozumienia Autyzm-Polska, apelujemy o solidarność społeczności Autism-Europe z narodem Ukraińskim. W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, życie wielu Ukraińców znalazło się w niespotykanym niebezpieczeństwie. Od wczorajszego ranka, każda godzina przynosi nam dramatyczne, szokujące wiadomości i obrazy. Jesteśmy świadkami niespotykanego rozwoju wydarzeń […]

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Życzymy sobie wzajemnie radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 2022 optymizmu, energii i skuteczności we wspólnych działaniach na rzecz praw osób w spektrum autyzmu.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia – 23.09.2021

Zgodnie z zapowiedzią Walne Zebranie Sprawozdawcze Porozumienia AUTYZM-POLSKA o odbyło się 23.09.2021 w trybie on-line. W trakcie zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2020 i uzyskał absolutorium uczestników. Zarząd przedstawił Główne kierunki strategiczne Porozumienia AUTYZM-POLSKA na lata 2022-2023, które zostały przyjęte w formie uchwały. Zadania te realizowane są przez przedstawicieli organizacji członkowskich w ramach zespołów powołanych przez Zarząd. Poniżej planowane […]

Walne Zgromadzenie – 23.09.2021

Zarząd Porozumienia AUTYZM-POLSKA zwołuje: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 09:45, które odbędzie się ze względu na bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w formie zdalnej na platformie internetowej Zoom. Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – 23.09.2021r. Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu […]

Porozumienie Autyzm-Polska członkiem Autism-Europe

19 czerwca br. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Autism-Europe w formule online, w którym udział wzięło ponad 65 organizacji członkowskich oraz indywidualni członkowie organizacji z 26 krajów. Celem podstawowym spotkania była dyskusja i głosowanie dotyczące spraw finansowych, planów działalności organizacji oraz przyjęcia nowych członków. Zgromadzenie zdecydowało o przyjęciu czterech nowych członków – w tym Porozumienia Autyzm- Polska, które […]