Prawo

3 wpisy

Obowiązek wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Informacje na temat obowiązku organizacji pozarządowych wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych 31 stycznia 2022r. mija dla organizacji pozarządowych termin wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Konieczność wpisu beneficjentów rzeczywistych przez ngo wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To nowy obowiązek, przysparzający wielu wątpliwości. Za jego zaniedbanie grożą kary. Dlatego należy nie tylko dokonać tego wpisu do końca […]

Obowiązki zapewnienia dostępności cyfrowej

Obowiązki zapewnienia dostępności cyfrowej dla organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Autyzm-Polska Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji […]

Zmiany w KRS

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie ważne zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe druki Obowiązują nowe druki KRS, w tym o rejestrację organizacji pozarządowych oraz o wpisanie zmian. Druki można znaleźć i pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego Nowe obowiązki organizacji prowadzących działalność gospodarczą Wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą, (zarejestrowane i powstające) składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie […]