projekty RP

2 wpisy

Udział w kongresie Autism-Europe 07.10-09.10.2022

  Działanie sfinansowane z ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Kwota grantu: 4200 zł. Numer dotacji: 321/PROO/5/2022 Opis: „Opłata kongresowa dla reprezentantów Porozumienia AUTYZM-POLSKA” za udział w Kongresie AUTISM-EUROPE, który odbędzie się w dniach 7-9 października 2022 w Krakowie. Sześciu reprezentantów Porozumienia AUTYZM-POLSKA będzie uczestniczyć w  bardzo bogatym programie Kongresu AUTISM-EUROPE,, […]

Członkostwo Porozumienia Autyzm-Polska w Autism Europe

  Działanie sfinansowane z ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Kwota grantu: 4723 zł. Numer dotacji: 286/PROO/5/2022 Opis: Składka członkowska Porozumienia AUTYZM-POLSKA w Autism-Europe. Porozumienie AUTYZM-POLSKA działa analogicznie, jak podobne związki stowarzyszeń z innych krajów, które mają reprezentacje w Autism-Europe. Starało się o przyjęcie do federacji Autism – Europe , spełniło […]