Członkostwo Porozumienia Autyzm-Polska w Autism Europe

 

Działanie sfinansowane z ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Kwota grantu: 4723 zł.

Numer dotacji: 286/PROO/5/2022

Opis: Składka członkowska Porozumienia AUTYZM-POLSKA w Autism-Europe.

Porozumienie AUTYZM-POLSKA działa analogicznie, jak podobne związki stowarzyszeń z innych krajów, które mają reprezentacje w Autism-Europe. Starało się o przyjęcie do federacji Autism – Europe , spełniło niezbędne warunki i zostało przyjęte 19 czerwca 2021. Dzięki uczestnictwu w Autism-Europe Porozumienie AUTYZM-POLSKA może mieć wpływ na kierunek działań Unii Europejskiej na rzecz osób z autyzmem i ma lepszy dostęp do projektów międzynarodowych, funduszy unijnych oraz wymiany doświadczeń z organizacjami z innych krajów. Bardzo inspirujące są dla nas wiedza i doświadczenie organizacji skupionych w Autism-Europe. Dzięki nim możemy poznawać i rekomendować dobre praktyki, oraz skuteczne i sprawdzone rozwiązania systemowe oraz działania na rzecz osób w spektrum autyzmu.