Film podsumowujący projekt „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”

„W ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”, realizowanym przez Fundację SYNAPSIS, powstał film, w którym samorzecznicy dzielą się swoimi refleksjami na temat udziału w projekcie. To podsumowanie bardzo ważnego okresu w ich życiu, a jednocześnie początek nowego rozdziału. Uczestnicy udzielili odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Co dał Ci udział w projekcie?
  • Jaki jest Twój plan na dalsze działania?
  • Co chcesz osiągnąć? Do czego dążysz?
  • Jakie są Twoje marzenia?

O swoich doświadczeniach, osiągnięciach, wyzwaniach i planach na przyszłość opowiadają: Adrian Dojutrek, Patrycja Jakubowska, Bartosz Jakubowski, Danuta Oksztulska, dr Maciej Oksztulski, Justyna Pawlak, Kacper Rudak, Renata Rudak oraz Karol Wasilewski.

Dotychczasowe wystąpienia samorzecznicze uczestników projektu można obejrzeć na stronie: https://synapsis.org.pl/aktualnosci-samorzecznicy/

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”