Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Edukacji

Informujemy, że w najbliższy wtorek 2 marca 2021 r. o godzinie 10:00, na platformie ZOOM odbędzie się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Edukacji działającego w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

Prosimy Organizacje Członkowskie, które chcą jeszcze zgłosić swojego przedstawiciela do Zespołu ds. Edukacji o przesłanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, zajmowane stanowisko w Organizacji) na adres: j.babis@autyzmpolska.org.pl