Koncepcja Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem – rekomendacja Porozumienia AUTYZM-POLSKA

W imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA reprezentującego 27 organizacji członkowskich działających na rzecz osób z autyzmem,  przedstawiamy  opracowane rekomendacje nowej formy organizacyjno-prawnej mieszkalnictwa wspomaganego- Wspólnoty Domowej, przeznaczonej dla osób dorosłych z autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagających intensywnego wsparcia.

Nad tymi rozwiązaniami nasze organizacje członkowskie pracowały już od dawna i realizowały je w formie projektów, a Koncepcja  Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem została przygotowana przez  Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz mieszkalnictwa  Porozumienia Autyzm-Polska.

Załączamy ponadto Formularz Kwalifikowania Osób Niepełnosprawnych powyżej 16 r.  do  szczególnego specjalistycznego wsparcia oraz Sposób obliczania etatów i wskaźników we Wspólnocie Domowej.

Nasza koncepcja dotyczy osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, jednak  mamy nadzieję, że  będą z niej mogli  również skorzystać po modyfikacjach reprezentanci osób z innymi niepełnosprawnościami.

Małgorzata Rybicka
Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia Autyzm-Polska

Edward Bolak
Członek Zarządu Porozumienia  Autyzm-Polska

Załączniki:

00 – Koncepcja Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
01 – Formularz_kwalifikowania do specjalistycznego wsparcia
02 – Sposób obliczania etatów i wskaźników Wspólnota Domowa