Lista organizacji pomagających osobom ze spektrum autyzmu z Ukrainy

Tragiczny los narodu ukraińskiego dotyczy również osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, które znalazły się w naszym kraju. Tworzymy listę organizacji, które już im pomagają lub zgłosiły taką gotowość. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana, można więc zgłaszać swój akces na adres sekretariat@autyzmpolska.org.pl, uwzględniając dane kontaktowe, rodzaj wsparcia planowanego oraz realizowanego oraz języki, w których można się porozumieć.

Im więcej organizacji z całego kraju dołączy, tym lepszy będzie przepływ informacji i skuteczniej będziemy mogli organizować pomoc.
Niech żyje wolna Ukraina!

Lista organizacji