Nowe władze Porozumienia Autyzm-Polska wybrane na 5-letnią kadencję

Nowy zarząd z ustępującym Przewodniczącym Michałem Wroniszewskim. Na zdjęciu nie ma Marii Wroniszewskiej i Alicji Loranc, które również wchodzą w skład Zarządu
Nowy zarząd z ustępującym Przewodniczącym Michałem Wroniszewskim. Na zdjęciu nie ma Marii Wroniszewskiej i Alicji Loranc, które również wchodzą w skład Zarządu

Małgorzata Rybicka nową przewodniczącą Porozumienia Autyzm-Polska. Do Zarządu weszło 7 osób. 

Walne zebranie Porozumienia Autyzm-Polska za nami. Odbyło się 21 czerwca 2023 r. w Warszawie. Było bardzo ważne – wybieraliśmy nowe władze, co wydarza się raz na pięć lat. W wyborach nie kandydował, ze względu na zdrowie, wieloletni przewodniczący Porozumienia Michał Wroniszewski. Serdecznie dziękujemy mu za gigantyczną pracę na rzecz całego naszego środowiska!

Walne zebranie wybrało do Zarządu siedem osób. Zarząd następnie podjął uchwałę, która określa funkcje wybranych osób.

Kto w Zarządzie?

Przewodniczącą Porozumienia Autyzm-Polska została wybrana Małgorzata Rybicka (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska), wiceprzewodniczącymi Edward Bolak (Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice) i Adam Kompowski (Fundacja Dom Autysty, Poznań). Sekretarzem została Marta Sierocka-Rogala (Fundacja Scolar, Warszawa), członkami Zarządu: Maria Wroniszewska (Fundacja Synapsis, Warszawa), Marcin Kruhlej (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, o. Białystok) i Alicja Loranc (Fundacja Po Mojemu, Kraków).

Kto w Komisji rewizyjnej?

Wybrana została także Komisja Rewizyjna Porozumienia Autyzm-Polska. Weszli do niej: Iwona Kapturzak (Fundacja Dla Gigantów, Warszawa), Anna Rajska (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, o. Bielsko-Biała),  Gabriela Dorożyńska (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, Częstochowa), Chris Schmitz (Fundacja Tina and Friends, Mirsk) oraz Teresa Wojtachnia (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, o. Lublin).

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana Iwona Kapturzak.

Co ponadto wydarzyło się podczas zebrania? Walne pozytywnie oceniło sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2022, ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęte zostały także priorytety Porozumienia.

Będziemy starali się m.in. o umocowanie ustawowe małych domów z indywidualnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz o orzecznictwo oparte na ocenie funkcjonalnej, uwzględniającej specyfikę osób z autyzmem i ze sprzężeniami.