Obowiązek wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Informacje na temat obowiązku organizacji pozarządowych wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych

31 stycznia 2022r. mija dla organizacji pozarządowych termin wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Konieczność wpisu beneficjentów rzeczywistych przez ngo wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To nowy obowiązek, przysparzający wielu wątpliwości. Za jego zaniedbanie grożą kary. Dlatego należy nie tylko dokonać tego wpisu do końca stycznia tego roku, ale i pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu zmian.

Na początku więc informacje o terminach.

Pierwszy wpis do rejestru beneficjentów rzeczywistych

  • Organizacje wpisane do KRS przed 31 października 2021 roku mają termin do 31 stycznia 2022.
  • Organizacje wpisane do KRS po 31 października 2021 (data wejścia w życie nowelizacji ustawy) mają 7 dni roboczych od wpisu organizacji do KRS.

Kolejne wpisy zgłaszające zmiany (zmiany beneficjentów czy innych danych podlegających wpisowi); termin wynosi 7 dni roboczych, przy czym:

  • dla wpisów deklaratoryjnych to jest takich, które obowiązują od momentu podjęcia uchwały, którą KRS tylko wpisuje; np. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zmiana adresu organizacji –7-dniowy termin jest liczony od dnia faktycznej zmiany, nie od wpisu jej do KRS. Jest to więc np. 7 dni roboczych od daty walnego zebrania, na którym dokonano wyboru nowego zarządu.
  • dla wpisów konstytutywnych to jest takich, które zaczynają obowiązywać dopiero po wpisaniu ich do KRS; np. zmiana statutu, zmiana nazwy organizacji, zmiana sposobu reprezentacji –7-dniowy termin zaczyna biec od wpisu zmiany w KRS.

Problem wyznaczenia beneficjentów w organizacji i samego technicznego zgłoszenia do rejestru nie jest prosty. Pojawiło się w związku z tym szereg omówień, które można znaleźć w Internecie. Godne polecenia są omówienia ze strony ngo.pl, które wydają mi się wyczerpujące i jasne.

Niżej link do omówienia zagadnienia, kto jest beneficjentem rzeczywistym w stowarzyszeniu i fundacji, podlegającym zgłoszeniu.

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

Następnie link do instrukcji, jak tego zgłoszenia dokonać.

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

Mec. Maria Jankowska
Rzecznik Praw Osób z Autyzmem
przy Fundacji SYNAPSIS
z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa