Porozumienie Autyzm-Polska spotkało się z Łukaszem Krasoniem, nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele Autyzm-Polska na spotkaniu z Łukaszem Krasoniem
Na zdjęciu od lewej: Marta Sierocka-Rogala, członek zarządu Porozumienia, Fundacja Scolar, Izabela Zielińska, Fundacja Synapsis, Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Adam Kompowski, wiceprzewodniczący Porozumienia, Fundacja Dom Autysty, Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika, i Edward Bolak, wiceprzewodniczący Porozumienia, Fundacja Wspólnota Nadziei.

Wasz głos jest dla mnie bardzo ważny – zapewniał Łukasz Krasoń, nowy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawicieli Porozumienia Autyzm-Polska. – Bardzo liczymy na dobrą współpracę – odpowiedziała Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska.

 17 stycznia 2024 r. przedstawiciele Porozumienia Autyzm-Polska spotkali się z Łukaszem Krasoniem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Rozmawialiśmy o najważniejszych problemach środowiska. Czyli: o braku adekwatnego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem, zarówno jeśli chodzi o zamieszkanie, jak i zajęcia dzienne. O koncepcji Wspólnot Domowych Porozumienia. O koniecznych zmianach w finansowaniu Środowiskowych Domów Samopomocy, WTZ-ów i ZAZ-ów. O wątpliwościach, jakie budzi skala do określania poziomu wsparcia, wprowadzona razem z ustawą o świadczeniu wspierającym, rozmawialiśmy szczegółowo z obecnym na spotkaniu Krzysztofem Kosińskim, dyrektorem Biura Pełnomocnika.

Umówiliśmy się z Pełnomocnikiem, że będziemy regularnie współpracować przy wypracowywaniu rozwiązań dla osób z autyzmem. W spotkaniu ze strony Porozumienia wzięli udział: Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Adam Kompowski, wiceprzewodniczący Porozumienia, Fundacja Dom Autysty, Edward Bolak, wiceprzewodniczący Porozumienia, Fundacja Wspólnota Nadziei, Marta Sierocka-Rogala, członek zarządu Porozumienia, Fundacja Scolar, Maria Wroniszewska, członek zarządu Porozumienia, Fundacja Synapsis, Maria Jankowska, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem, również Fundacja Synapsis, Izabela Zielińska (Fundacja Synapsis) i Marcin Kruhlej, członek zarządu Porozumienia, KTA oddział Białystok.