Porozumienie AUTYZM-POLSKA

Porozumienie AUTYZM-POLSKA – O NAS

Porozumienie AUTYZM-POLSKA działa od 1998 r. na rzecz dzieci i dorosłych osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

MISJA

  • poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin,
  • wdrażanie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w Polsce,
  • rzecznictwo i reprezentowanie interesów osób w spektrum autyzmu wobec sektora publicznego,
  • monitorowanie realizacji ich praw, przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy osób z niepełnosprawnością i wspieranie włączenia społecznego,
  • wspieranie działań na rzecz pełnego dostępu osób w spektrum do edukacji, rehabilitacji, aktywizacji i zatrudnienia oraz mieszkalnictwa wspomaganego w ciągu całego życia,
  • działania na rzecz promowania wiedzy o ASD i wspieranie samorzeczników w spektrum autyzmu
  • współdziałanie i rozwój organizacji z całego kraju pracujących na rzecz osób w spektrum autyzmu

DZIAŁANIA:

Federacja Porozumienie AUTYZM-POLSKA działa systematycznie od 1998 roku jako ruch obywatelski, a od 2019 jako zarejestrowany w KRS Związek Stowarzyszeń. Od 2021 jest pełnym członkiem AUTISM -EUROPE.
Od 1998 Porozumienie AUTYZM-POLSKA prowadzi działania rzecznicze, a od 2005 przy udziale Rzecznika Praw Osób z Autyzmem- mec. Marii Jankowskiej. Porozumienie AUTYZM-POLSKA zainicjowało powołanie i koordynowało prace Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, od 2001 w każdej kadencji parlamentarnej, uczestniczy w pracach wielu zespołów parlamentarnych. Bierze udział w dziesiątkach konsultacji społecznych dot. osób z autyzmem. Ma na koncie skuteczne inicjatywy dotyczące zmian prawa: wprowadzenie odrębnych świadczeń z NFZ dla osób z ASD, wprowadzenie odrębnego kodu niepełnosprawności dla osób z ASD, wprowadzenie adekwatnej subwencji dla dzieci z ASD w szkołach, a potem również w przedszkolach.
Porozumienie AUTYZM-POLSKA było w Polsce inicjatorem akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” w dniu 2 kwietnia każdego roku. Akcja jest realizowana z takim rozmachem i zaangażowaniem, że z czasem podjęły ją także inne organizacje, niezrzeszone w AUTYZM-POLSKA.

W 2022 r. Porozumienie AUTYZM-POLSKA we współpracy ze środowiskami naukowymi zainicjowało prace nad Ogólnopolskim Planem dla Autyzmu.

Działalność Porozumienia AUTYZM-POLSKA opiera się na pracy społecznej przedstawicieli 34 organizacji będących członkami federacji i bazuje na ich zasobach oraz wieloletnim doświadczeniu.