Zmiany w KRS

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie ważne zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowe druki

Obowiązują nowe druki KRS, w tym o rejestrację organizacji pozarządowych oraz o wpisanie zmian. Druki można znaleźć i pobrać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

Nowe obowiązki organizacji prowadzących działalność gospodarczą

Wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą, (zarejestrowane i powstające) składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych pod adresem:

https://prs.ms.gov.pl/

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu na PRS. Na tej samej stronie jest również instrukcja postępowania (w sekcji pomoc).

Organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, (zarejestrowane i powstające) mogą nadal składać dokumenty w wersji papierowej Mogą też złożyć wnioski o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Mec. Maria Jankowska
Rzecznik Praw Osób z Autyzmem
przy Fundacji SYNAPSIS
z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa