Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

17 lutego 2021 (środa), godz. 09:00

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia w szkołach specjalnych – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Edukacji i Nauki. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli indywidualizacji kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Edukacji i Nauki.

Transmisja:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?fbclid=IwAR0Qf-C4ALwVRgmI8TW62Hs116pJalVkOZJuv60kF_op7UkFKkophK8aT-o#row1