Spotkanie przedstawicielek Porozumienia z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. W sprawie mieszkalnictwa

Od lewej: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Małgorzata Rybicka i Maria Jankowska
Od lewej: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Małgorzata Rybicka i Maria Jankowska

Ważne spotkanie dla organizacji zrzeszonych w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA odbyło się 15 maja. Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia, mec. Maria Jankowska- Rzecznik Praw Osób z Autyzmem oraz poseł Jacek Karnowski, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, spotkali się w Sejmie z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk w sprawie konieczności podjęcia prac nad rządowym projektem Ustawy o Mieszkalnictwie Wspomaganym. Ustawa ta powinna uwzględniać różne formy mieszkalnictwa dla osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym również Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe i Wspólnoty Domowe – dla osób potrzebujących stałego intensywnego wsparcia. Pani ministra zadeklarowała gotowość Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prac nad Ustawą. Zgodziła się z sugestiami przedstawicielek Porozumienia, żeby w pracach nad założeniami Ustawy koordynowanych przez Ministerstwo uczestniczyli przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim  praktycy, którzy najlepiej znają potrzeby tych osób.

Dziękujemy pani ministrze Agnieszce Dziemianowicz-Bąk za spotkanie , mając nadzieję, że  już niebawem rozpoczną się intensywne prace nad Ustawą o Mieszkalnictwie Wspomaganym.