Udział w kongresie Autism-Europe 07.10-09.10.2022

 

Działanie sfinansowane z ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Kwota grantu: 4200 zł.

Numer dotacji: 321/PROO/5/2022

Opis: „Opłata kongresowa dla reprezentantów Porozumienia AUTYZM-POLSKA” za udział w Kongresie AUTISM-EUROPE, który odbędzie się w dniach 7-9 października 2022 w Krakowie.

Sześciu reprezentantów Porozumienia AUTYZM-POLSKA będzie uczestniczyć w  bardzo bogatym programie Kongresu AUTISM-EUROPE,, uwzględniających perspektywę badaczy, praktyków osób z autyzmem i ich rodzin. (link do programu Kongresu https://autismcongress2022.org/program?lang=pl ) Będzie to dla nich możliwość osobistego kontaktu  z autorytetami w dziedzinie autyzmu, zapoznanie się z najnowszą wiedzą, uczestniczenie w debatach, dzielenie się problemami, a także wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy z osobami i NGO z innych krajów zrzeszonych w Autism-Europe.

Reprezentantka Porozumienia AUTYZM-POLSKA Małgorzata Rybicka, będzie miała wystąpienie na temat podejmowanych działań na rzecz godnego życia dorosłych osób z autyzmem oraz koncepcji Wspólnot Domowych.Działania Porozumienia będą również promowane poprzez ulotki naszej organizacji.