Walne Zgromadzenie – 23.09.2021

Zarząd Porozumienia AUTYZM-POLSKA zwołuje:

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 09:45, które odbędzie się ze względu na bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w formie zdalnej na platformie internetowej Zoom.
Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – 23.09.2021r.

Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu 2021