Zespół ds. edukacji

17 lutego 2021

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania.