Zespół ds. rehabilitacji społecznej, zawodowej i mieszkalnictwa wspomaganego

4 maja 2020

Koncepcja Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem – rekomendacja Porozumienia AUTYZM-POLSKA

W imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA reprezentującego 27 organizacji członkowskich działających na rzecz osób z autyzmem, przedstawiamy opracowane rekomendacje nowej formy organizacyjno-prawnej mieszkalnictwa wspomaganego- Wspólnoty Domowej, przeznaczonej dla osób dorosłych z autyzmem...

28 stycznia 2021

Spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. rehabilitacji społecznej, zawodowej i mieszkalnictwa wspomaganego

28 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. rehabilitacji społecznej, zawodowej i mieszkalnictwa wspomaganego.