Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Administracyjnej Autism-Europe, dn. 6-7 maja 2023 r. w Sztokholmie / online

Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Administracyjnej Autism-Europe, dn. 6-7 maja 2023 r. w Sztokholmie / online

W dniach 6-7 maja 2023 r. w Sztokholmie odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe oraz posiedzenie Rady Administracyjnej Autism-Europe (w formule hybrydowej). Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowała przedstawicielka Zarządu PA-P Małgorzata Wokacz-Zaborowska.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji w 2022 roku, w tym sprawozdanie finansowe. Dyskutowano także o planie działań na rok bieżący, wraz z preliminarzem budżetowym.

Autism-Europe obchodzi w br. jubileusz 40-lecia swojej działalności – nie zabrakło więc akcentów podkreślających dorobek i rozwój organizacji, w tym panel z udziałem kilku ostatnich Prezydentów AE – dużo wspomnień i refleksji oraz uroczystości rocznicowe dla uczestników spotkania na miejscu w Sztokholmie.

Ważnym punktem obrad była prezentacja dot. podsumowania roku wojny w Ukrainie oraz oceny sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin przebywających w Ukrainie oraz uchodźców. Prezentację przedstawiła Inna Sergiejenko – Prezeska ukraińskiej organizacji „Child with future”, która jest członkiem Autism-Europe.

Kolejnym tematem debaty było podsumowanie inicjatywy „Popołudnie dobrych praktyk” – czyli spotkań online służących wymianie dobrych praktyk w krajach członkowskich AE, które organizowane są co 2-miesiące. Inicjatywa została bardzo dobrze oceniona przez członków, odbyła się również runda z zapytaniem o kolejne tematy, jakie mogą zostać podjęte w ramach tej inicjatywy.

Podczas obrad omówiono także kwestię wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na 2024 r. oraz możliwości dotarcia do kandydatów z tematami dotyczącymi poprawy sytuacji osób w spektrum autyzmu i ich rodzin i opiekunów.

W agendzie spotkania znalazł się też temat związany z przyszłymi kampaniami z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz miesiąca wiedzy o autyzmie. W tym obszarze zostanie w najbliższym czasie również przeprowadzona ankieta, tak aby zapoznać się z opiniami i sugestiami członków.

Omówiono kampanie i projekty ostatnio sfinalizowane oraz prowadzone aktualnie przez organizacje członkowskie Autism-Europe, w tym m.in. projekty dotyczące inkluzji społecznej osób z autyzmem, poprawy zatrudnienia osób z autyzmem, czy promowania przestrzeni przyjaznych osobom z autyzmem.

Przyjęto także kolejnych nowych członków: Catalan Federation of Autism (Hiszpania), Together and Healthy Public Union (Azerbejdżan) i SOS Autism Moldowa (Mołdawia).
Podczas spotkania dyskutowano o stanie przygotowań do kolejnego Kongresu Autism-Europe, który dobędzie się w 2025 roku w Dublinie.