Mieszkalnictwo wspomagane tematem posiedzenia zespołu parlamentarnego

Uczestnicy spotkania, od lewej: posłanka Maja Nowak, w środku przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska Małgorzata Rybicka
Przedstawiciele Porozumienia Autyzm-Polska na zaproszenie posłanki Maji Nowak 22 marca 2024 r. brali udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Temat: mieszkalnictwo wspomagane.
Dyskusja podczas spotkania była długa – wiele osób z organizacji pozarządowych i samorządów brało w niej udział online, zdalnie.
Konkluzja akceptowana przez wszystkich: z wysyłaniem ludzi z niepełnosprawnościami do Domów Pomocy Społecznej trzeba skończyć jak najszybciej. Potrzebne są różne formy mieszkania, od mieszkań wspomaganych, po miejsca zamieszkania dla kilku – kilkunastu osób, zawsze z indywidualnym wsparciem.
Żeby umożliwić ich finansowanie, konieczne są rozwiązania ustawowe. W opracowanym w ostatnich latach projekcie ustawy o wyrównywaniu szans jest część poświęcona zamieszkaniu. Omawiali ją podczas spotkania przedstawiciele Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Zgadzamy się z nimi, że można z tej części zrobić osobny projekt ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym.