Porozumienie Autyzm-Polska w Sejmie przedstawia postulaty środowiska osób z autyzmem

Posiedzenie połączonych komisji, od prawej poseł Jacek Karnowski, Małgorzata Rybicka, Wioleta Umławska i Adam Kompowski
Posiedzenie połączonych komisji, od prawej poseł Jacek Karnowski, Małgorzata Rybicka, Wioleta Umławska i Adam Kompowski

Silna reprezentacja Porozumienia Autyzm-Polska brała udział w dniu 7 lutego połączonym posiedzeniu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Temat: „Priorytety w zakresie spraw osób z niepełnosprawnościami na bieżącą kadencję Sejmu”.

– Grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną była na marginesie marginesów. Będę do tego dążył, by ta grupa miała szczególne wsparcie – mówił Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który był gościem połączonego posiedzenia.

Prowadzący obrady poseł Jacek Karnowski poprosił uczestników spotkania o zgłaszanie problemów, którymi powinny zająć się zespoły.  Przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska Małgorzata Rybicka przedstawiła priorytety organizacji zrzeszonych w Porozumieniu. To ustawa o mieszkalnictwie wspomaganym oraz systemowe finansowanie placówek prowadzących zajęcia dzienne. – Środowiskowe Domy Samopomocy typu D nie spełniają swojego zadania – oceniła. – Pełna zgoda – odpowiedział jej minister Krasoń.

Podczas posiedzenia głos zabrało kilkanaście osób z różnych organizacji i środowisk. Najczęściej poruszane tematy dotyczące osób z autyzmem to rozwiązania systemowe dla dorosłych – mieszkalnictwo i zajęcia dzienne, poprawa dostępu do diagnozy, wsparcie pracy osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, w tym wprowadzenie trenerów pracy, oraz zmiany w edukacji – żeby osoby z zaburzeniami i tzw. zachowaniami trudnymi nie były wykluczane z systemu oświaty. Ze zgłaszanych problemów posłanki i posłowie pracujący w zespołach wybiorą najbardziej pilne i będą się starali je rozwiązać za pośrednictwem organów rządowych lub za pomocą poselskich projektów ustaw.

Rozmowa w kuluarach. Przewodnicząca Porozumienia Małgorzata Rybicka i poseł Jacek Karnowski, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu
Rozmowa w kuluarach. Przewodnicząca Porozumienia Małgorzata Rybicka i poseł Jacek Karnowski, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu

Ze strony Porozumienia Autyzm-Polska w spotkaniu wzięli udział: przewodnicząca Małgorzata Rybicka, wiceprzewodniczący Edward Bolak i Adam Kompowski, członkinie Zarządu Maria Wroniszewska, Alicja Loranc i Marta Sierocka-Rogala, a także Grażyna Bałza vel Betuza (Stowarzyszenie Krasnal), mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem oraz mec. Izabela Zielińska z Fundacji Synapsis i Wioleta Umławska (SPOA Gdańsk).