Przypominamy Członkom Porozumienia AUTYZM-POLSKA o niektórych nowych obowiązkach organizacji pozarządowych, lub innych zmianach dotyczących działania ngo.
Informacje nie stanowią pełnego przeglądu zmian, a dotyczą jedynie wybranych problemów. Zawierają krótkie opracowania oraz odesłania do przykładowych, ogólnie dostępnych stron internetowych, zawierających bardziej szczegółowe omówienie poruszanego zagadnienia.