Pakiety informacyjne o spektrum autyzmu

„W ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”, realizowanym przez Fundację SYNAPSIS, powstała seria 5 pakietów informacyjnych, skierowanych do przedstawicieli mediów; pracowników służby zdrowia; służb ratowniczych i interwencyjnych; pracowników administracji publicznej oraz rodziców i specjalistów.

W pakietach znajdują się m.in. podstawowe informacje na temat spektrum autyzmu; praktyczne wskazówki dotyczące języka stosowanego w kontekście osób w spektrum; rekomendacje w zakresie obsługi pacjentów i klientów ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z zaburzeń autystycznych czy porady na temat skutecznych metod komunikacji i współpracy z osobami w spektrum.

Pakiet zatytułowany „Dobro dziecka z autyzmem w procesie określania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej” jest skierowany do osób uczestniczących w procesie kształtowania zasad wykonywania rozdzielnej opieki rodzicielskiej, w szczególności do adwokatów, radców prawnych, mediatorów oraz samych rodziców.

Zachęcamy do lektury i szerokiego udostępniania, zwłaszcza przedstawicielom ww. grup zawodowych:

Publikacje powstały w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”