Aktualności

23 wpisy

Koncepcja Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem – rekomendacja Porozumienia AUTYZM-POLSKA

W imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA reprezentującego 27 organizacji członkowskich działających na rzecz osób z autyzmem,  przedstawiamy  opracowane rekomendacje nowej formy organizacyjno-prawnej mieszkalnictwa wspomaganego- Wspólnoty Domowej, przeznaczonej dla osób dorosłych z autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagających intensywnego wsparcia. Nad tymi rozwiązaniami nasze organizacje członkowskie pracowały już od dawna i realizowały je w formie projektów, a Koncepcja  Wspólnoty Domowej dla Dorosłych […]

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Edukacji

Informujemy, że w najbliższy wtorek 2 marca 2021 r. o godzinie 10:00, na platformie ZOOM odbędzie się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Edukacji działającego w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Prosimy Organizacje Członkowskie, które chcą jeszcze zgłosić swojego przedstawiciela do Zespołu ds. Edukacji o przesłanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, zajmowane stanowisko w Organizacji) na adres: j.babis@autyzmpolska.org.pl

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

17 lutego 2021 (środa), godz. 09:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia w szkołach specjalnych – referują: […]

Zgromadzenie ogólne Autism-Europe

6 listopada 2020 r. odbyło się doroczne zgromadzenie Autism-Europe, w formule online. Ze strony Porozumienia Autyzm-Polska jako obserwator uczestniczyła Małgorzata Wokacz-Zaborowska. Poniżej sprawozdanie ze spotkania: 2020.11.06-zgromadzenie-A-E – PDF